Znaleziono 9 artykułów

Zdzisław Zblewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zdzisław Zblewski s. 7-9
Od Redakcji Zdzisław Zblewski s. 9-10
Od Redakcji Zdzisław Zblewski s. 9-10
Wybrane problemy metodologii i metodyki badań nad najnowszą historią Polski Mariusz Mazur Filip Musiał Andrzej Nowak Krzysztof Zamorski Zdzisław Zblewski s. 11-27
Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym Tomasz Balbus Janusz Kurtyka Jerzy Kułak Zbigniew Nawrocki Grzegorz Ostasz Zdzisław Zblewski s. 23-59
Tarnowska organizacja Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w latach 1945-1948 Zdzisław Zblewski s. 133-159
Główne problemy Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie w przededniu Października '56 Zdzisław Zblewski s. 153-173
"Między wolną Polską a "siedemnastą republiką". Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1947", Zdzisław Zblewski, Kraków 1998 : [recenzja] Julian Kwiek Zdzisław Zblewski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Zapiski konspiratora 1939-1945", Aleksander Klotz, Kraków 2001 : [recenzja] Zdzisław Zblewski Aleksander Klotz (aut. dzieła rec.) s. 319-321