Znaleziono 6 artykułów

Tadeusz Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria wartościowania dzieła sztuki w poglądach krytyczno-estetycznych Seweryna Goszczyńskiego Tadeusz Zawadzki s. 61-66
Joachim Lelewel jako badacz dziejów świata starożytnego : próba charakterystyki Tadeusz Zawadzki s. 177-194, 392
"Ellinizm i jego istoriczeskaja rol.", A. B. Ranowicz, Moskwa-Leningrad 1950 : [recenzja] Tadeusz Zawadzki A. B. Ranowicz (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Kryteria wartościowania dzieła sztuki w poglądach krytycznoestetycznych Seweryna Goszczyńskiego", Tadeusz Zawadzki, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Tadeusz Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 428
Kilka uwag o opracowaniu przekładów z greckiej i łacińskiej literatury historiograficznej w wyd. "Biblioteki Narodowej" Aleksander Krawczuk Jerzy Linderski Tadeusz Zawadzki s. 483-492
"Siewiernoje Priczernomorje", S. A. Żabielew, Moskwa-Leningrad 1953 : [recenzja] Tadeusz Zawadzki S. A. Żabielew (aut. dzieła rec.) s. 816-819