Znaleziono 6 artykułów

Michał Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria krytyczna w epistemologii nauk o zarządzaniu Michał Zawadzki s. 11-28
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konsekwencje założeń funkcjonalistycznych w epistemologii kultury organizacyjnej : perspektywa nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu Michał Zawadzki s. 58-74
Teologia postmodernistyczna jako szansa dla religii chrześcijańskiej Michał Zawadzki Marcin Jaranowski (aut. dzieła rec.) s. 97-101
    Zacytuj
  • Udostępnij
Typy racjonalności w edukacji menedżerskiej w Polsce: podejście krytyczne Michał Zawadzki s. 221-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wystawa "Jan Paweł II na monetach i medalach świata" Michał Zawadzki s. 225-228
Wystawa "Jan Paweł II na monetach i medalach świata" Michał Zawadzki s. 225-228