Znaleziono 7 artykułów

Arnold Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mesjaństwo wrażliwe społecznie w M1 3,1-5 i jego deuteronomistyczna korekta - studium egzegetyczno-historyczne Arnold Zawadzki s. 19-48
Sylwetka i funkcja prezbitera w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich na podstawie autentycznych listów św. Pawła : lata 50–67 po Chr. Arnold Zawadzki s. 25-42
Poetyckie przesłanie Zbigniewa Herberta i problem jego chrześcijańskiej proweniencji Arnold Zawadzki s. 33-62
Dawidowe świadectwo o Bożym przebaczeniu w Iz 55,3-5 na tle wewnętrznych rozterek judejskich wygnańców (lata 550-539 przed Chr.) Arnold Zawadzki s. 95-117
Pierwotny Kościół w konfrontacji ze światem pogańskim w świetle pism Nowego Testamentu Arnold Zawadzki s. 109-144
Gioele e Amos in dialogo secondo Massimiliano Scandroglio Arnold Zawadzki s. 121-127
"Gioele e Amos in dialogo : inserzioni redazionali… di collegamento e aperture interpretative", Massimiliano Scandroglio, Roma 2011 : [recenzja] Arnold Zawadzki Massimiliano Scandroglio (aut. dzieła rec.) s. 481-490