Znaleziono 24 artykuły

Danuta Zawadzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzen historii, przestrzeń tekstu - paralele Lelewela i Mickiewicza Danuta Zawadzka s. 5-20
"Rarytne" czasy : o przełomie romantycznym w "Księgarzu ulicznym" Władysława Syrokomli Danuta Zawadzka s. 107-122
Ryzyko wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego Danuta Zawadzka s. 127-139
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza", Michał Kuziak, Słupsk 2006 : [recenzja] Danuta Zawadzka Michał Kuziak (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 171-177
Bariery działalności mikroprzedsiębiorstw budowlanych Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 189-197
Słowacki z perspektywy postkolonialnej Danuta Zawadzka Michał Kuziak (aut. dzieła rec.) s. 191-199
"„Przez wieki idąca powieść” : wybór pism o literaturze XIX i XX wieku", Maria Żmigrodzka, red. Maria Kalinowska, Elżbieta Kiślak, Warszawa 2002 : [recenzja] Danuta Zawadzka Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Kiślak (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Adam Mickiewicz : kreacja autolegendy", Eligiusz Szymanis, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Danuta Zawadzka Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) Eligiusz Szymanis (aut. dzieła rec.) s. 202-208
Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014 Agnieszka Kurdyś-Kujawska Danuta Zawadzka s. 205-218
Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza Środkowego Agnieszka Strzelecka Danuta Zawadzka s. 214-223
Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 217-229
Bałtyk Mickiewicza - literatura i geografia Danuta Zawadzka s. 221-229
Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009 Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 231-241
"Pokolenie klęski 1812 roku : o Antonim Malczewskim i odludkach", Danuta Zawadzka, Warszawa 2000 : [recenzja] Dorota Siwicka Danuta Zawadzka (aut. dzieła rec.) s. 239-244
Efektywność funduszy akcyjnych w Polsce Agnieszka Moskal Danuta Zawadzka s. 241-250
Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Danuta Zawadzka s. 245-253
Bariery płynności finansowej przedsiębiorstw handlowych – ujęcie modelowe Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 291-301
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie ekspansji kredytu handlowego dla polityki monetarnej Danuta Zawadzka s. 349-356
Pobudzanie rozwoju kapitału społecznego na obszarach wiejskich Pomorza Środkowego Andrzej Suszyński Danuta Zawadzka s. 417-423
Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych Danuta Zawadzka s. 458-463
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 550-561
Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego Roman Ardan Danuta Zawadzka s. 554-564
Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach : ujęcie porównawcze Danuta Zawadzka s. 603-610