Znaleziono 14 artykułów

Piotr Zawada

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzemiosło w Bolesławcu nad Prosną w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej Piotr Zawada s. 141-175
Kształcenie dualne czy zawodowe – przygotowanie osób młodych wchodzących na rynek pracy na podstawie doświadczeń zarządzających, wyniesionych z funkcjonowania wybranych firm w SSE Jasionka Piotr Zawada s. 163-168
Potencjał kadrowy Podkarpacia : przyczynek do rozważań, zmiany i oczekiwania Maciej Chrzanowski Piotr Zawada s. 175-182
Jan Juszczak – laureat nagrody im. Jana Długosza Piotr Zawada s. 185-188
Centralny Okręg Przemysłowy : aspekty socjalne jego funkcjonowania dla ziemi leżajskiej Piotr Zawada s. 197-204
Dzieje ziemi Leżajskiej : analiza dokonań jej mieszkańców w ujęciu historycznym Piotr Zawada s. 209-225
Prawo do pracy mieszkańców regionu : studium zrealizowanych inwestycji społeczno-gospodarczych, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Piotr Zawada s. 217-232
Konsekwencje społeczne i ekonomiczne dla polskiego przedsiębiorstwa w realiach polityki gospodarczej Unii Europejskiej : studium przypadku Piotr Zawada s. 219-236
Praca socjalna realizowana przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Domu Pomocy Społecznej w Łące : studium socjologiczne Piotr Zawada s. 225-232
Praca socjalna w parafii rzymsko-katolickiej w Samborze Piotr Zawada s. 241-253
Prawo do pracy w świetle badań postaw pracowniczych : studium przypadku Piotr Zawada s. 263-281
"Docenić konflikt : od walki i manipulacji do współpracy", Wojciech Haman, Jerzy Gut, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Zawada Jerzy Gut (aut. dzieła rec.) Wojciech Haman (aut. dzieła rec.) s. 281-284
Poczucie więzi społecznej pracowników Z.Ch. Organika Sarzyna jako wskaźnik ewolucji postaw pracowniczych w okresie transformacji ustrojowej Piotr Zawada s. 351-371
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie dynamicznych zmian rynkowych na przykładzie Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" SA Piotr Zawada s. 521-534