Znaleziono 1 artykuł

L. Zasztowt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności. Refleksje jubileuszowe Mieczysława Offmańskiego, Tadeusza Sinki, Stanisława Wróblewskiego, Stanisława Kutrzeby", T. I, Piotr Hübner, Kraków 2002 : [recenzja] L. Zasztowt Piotr Hübner (aut. dzieła rec.) s. 229-233