Znaleziono 3 artykuły

Zdzisław Zarzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac naukowych prof. dr habil. Ludwika Łysiaka s. 15-24
"Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne", Zdzisław Zarzycki, Kraków 2010 : [recenzja] Wojciech Góralski Zdzisław Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów", oprac. Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Borecki Paweł A. Leszczyński Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) Zdzisław Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 259-267