Znaleziono 10 artykułów

Dariusz Zarzecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskonto z tytułu braku płynności w wycenie przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 81-93
Wycena firm medycznych w warunkach kryzysu Dariusz Zarzecki s. 89-98
Koszty awarii energetycznych Dariusz Zarzecki s. 89-104
Indeks ryzyka w wycenie przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 105-114
The impact of the January effect on the IPO underpricing in Poland Adrian Wołoszyn Dariusz Zarzecki s. 121-135
Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw : zarys problemu Dariusz Zarzecki s. 146-153
Zastosowanie „reguły kciuka” w wycenie przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 261-274
Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki Dariusz Zarzecki s. 336-347
Wybrane problemy wyceny wartości niematerialnych i prawnych Dariusz Zarzecki s. 442-457
    Zacytuj
  • Udostępnij
Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 669-677