Znaleziono 2 artykuły

Tomasz Zarębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idee Michela Foucault w badaniach nad edukacją dorosłych i całożyciowym uczeniem się : (na podstawie analizy czterech czasopism naukowych) Andreas Fejes Tomasz Zarębski (tłum.) s. 25-47
Problem relatywizmu w filozofii Stephena E. Toulmina Tomasz Zarębski s. 123-131