Znaleziono 4 artykuły

Ignacy Zarębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem", Marian Zwiercan, Wrocław 1969 : [recenzja] Ignacy Zarębski Marian Zwiercan (aut. dzieła rec.) s. 134-142
"Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku", Wacława Szelińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Ignacy Zarębski Wacława Szelińska (aut. dzieła rec.) s. 391-401
Zofia Ameisenowa 1897-1967 Ignacy Zarębski s. 651-656
"Historia Biblioteki Jagiellońskiej", T. 1: "1364-1776", Jerzy Zathey, Anna Lewicka-Kamińska, Leszek Hajdukiewicz, Ignacy Zarębski, Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław J. Gruczyński Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Lewicka-Kamińska (aut. dzieła rec.) Ignacy Zarębski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zathey (aut. dzieła rec.) s. 679-682