Znaleziono 4 artykuły

Zofia Zarębianka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sacrum" wobec "duchowego" : pojęciowe pułapki i warianty wzajemnych odniesień Zofia Zarębianka s. 7-14
"Czytanie sacrum", Zofia Zarębianka, Kraków-Rzym 2008 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Twarze świętości" = "Faces of Sactity", eds. Katarzyna Dybel, Zofia Zarębianka, Kraków 2016 : [recenzja] Alojzy Drożdż Katarzyna Dybel (aut. dzieła rec.) Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Czytanie sacrum", Zofia Zarębianka, Kraków 2008 : [recenzja] Joanna Ślósarska Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 327-332