Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Zaręba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Permanent campaign in Poland – causes, elements, importance Agnieszka Zaręba s. 97-113
Badania opinii publicznej oraz doradztwo polityczne: teoria i praktyka Agnieszka Zaręba s. 145-159, 194
"Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?", Maria Marczewska-Rytko (red.), Toruń 2006 : [recenzja] Agnieszka Zaręba Maria Marczewska–Rytko (aut. dzieła rec.) s. 169-174