Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Zaporowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Profesora Zygmunta Mańkowskiego Zbigniew Zaporowski s. 9-22
Listy Władysława Sikorskiego do Żydowskiego Komitetu dla Niesienia Pomocy Ofiarom Rozruchów i Rabunków w listopadzie 1918 roku we Lwowie Zbigniew Zaporowski s. 155-159
Komunistyczna Partia Polski wobec parlamentaryzmu (1918- 1938) Zbigniew Zaporowski s. 173-194
Ukraińcy na Lubelszczyźnie 1918 - 1922 Zbigniew Zaporowski s. 175-182
Prasa lubelska : tradycje i współczesność Zbigniew Zaporowski s. 176-178
"Res Historica 1999, z. 8 : Józef Piłsudski i piłsudczycy", red. Zbigniew Zaporowski, Lublin 1999 : [recenzja] Waldemar Paruch Zbigniew Zaporowski s. 210-215
Białorusini w Sejmie RP II kadencji 1928-1930 Zbigniew Zaporowski s. 247-259