Znaleziono 1 artykuł

Irena Zaporowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ze studiów nad czytelnictwem prasy w Polsce w końcu XVIII wieku (1780-1793)", Jerzy Łojek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. II, 1963, s. 5-31 : [recenzja] Irena Zaporowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 330-333