Znaleziono 19 artykułów

Feliks Zapłata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy kultu maryjnego Feliks Zapłata s. 53-67
Duchowe Macierzyństwo Matki Bożej w świetle pouczeń Magisterium Kościoła Feliks Zapłata s. 69-88
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Feliks Zapłata s. 95-120
Teologia powołania misyjnego Feliks Zapłata s. 109-118
Biuletyn misjologiczny Feliks Zapłata s. 129-146
Biuletyn misjologiczny Feliks Zapłata s. 131-141
Biuletyn misjologiczny Feliks Zapłata s. 135-148
Biuletyn religioznawczo-misjologiczny Feliks Zapłata s. 135-152
Biuletyn misjologiczny Feliks Zapłata s. 137-156
Biuletyn etnologiczno-religioznawczo-misjologiczny Feliks Zapłata s. 141-185
Biuletyn misjologiczny Feliks Zapłata s. 143-149
Nowe wysiłki Kościoła w kształtowanie prawdziwie rodzinnych wspólnot chrześcijańskich Feliks Zapłata s. 171-177
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Feliks Zapłata s. 171-176
"Kościół ludów" Feliks Zapłata s. 195-202
"Kościół i misje w Afryce", Adrian Hastings, tłum. z ang. Jadwiga Nikołow, Warszawa 1971 : [recenzja] Feliks Zapłata Adrian Hastings (aut. dzieła rec.) Jadwiga Nikołow (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Kościół w godzinie Ameryki Łacińskiej", François Houtart, Emile Pin, tłum. Gustaw Kania, Warszawa 1972 : [recenzja] Feliks Zapłata François Houtart (aut. dzieła rec.) Gustaw Kania (aut. dzieła rec.) Emile Pin (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Teologia postępu ludzkiego", Juan Alfaro, tłum. Stanisław Głowa, Warszawa 1971; "Rozwój a zbawienie", René Laurentin, tlum. Zofia Włodkowa, Warszawa 1972 : [recenzja] Feliks Zapłata Juan Alfaro (aut. dzieła rec.) Stanisław Głowa (aut. dzieła rec.) René Laurentin (aut. dzieła rec.) Zofia Włodkowa (aut. dzieła rec.) s. 222-223
Wydział Teologii Katolickiej w Kinszasie Feliks Zapłata s. 267-271
Posoborowa odnowa Młodego Kościoła w Indiach Feliks Zapłata s. 335-347