Znaleziono 11 artykułów

Jan Zalewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Profesorze Stefanie Ogrodniku 1926-2001 Jan Zalewa s. 15-18
Polityka socjalna wobec wsi Jan Zalewa s. 53-57
Uprzemysłowienie jako czynnik zmian w strukturze ekonomicznej gospodarstw rolnych Jan Zalewa s. 119-138
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwarunkowania strukturalne polskiego rolnictwa wobec integracji z Unią Europejską Jan Zalewa s. 148-153
Dorobek naukowy prof. dr hab. Augustyna Wosia Jan Zalewa s. 173-179
Rozwój aparatu wytwórczego w rolnictwie polskim w latach 1960-1970 Jan Zalewa s. 187-208
"Gospodarka Polski 1990-2011. T.1: Transformacja", Michał Gabriel Woźniak, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Zalewa Michał Gabriel Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Dylematy polityki energetycznej Jan Zalewa s. 231-241
Ewolucja systemu regulacji rynku rolnego w Polsce Jan Zalewa s. 281-287
Wybrane zagadnienia rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w województwie lubelskim Jan Zalewa s. 303-313
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kwestia chłopska w Polsce w okresie przemian rynkowych Jan Zalewa s. 423-428