Znaleziono 8 artykułów

Józef Zając

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Maria Jaczynowska Józef Zając s. 3-6
Bibliografia prac Marii Jaczynowskiej za lata 1951-1990 Józef Zając s. 7-9
Teorie migracyjne i autochtoniczne : problemy etniczne prehistorycznej Italii : z ekskursem o tzw. llirach Józef Zając s. 21-35
Die keltischen Elemente in der Religion Noricum in der Zeit des frühen römischen Kaiserreiches (I.-III. Jh. u.Z.) Józef Zając s. 59-94
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Metody badań antroponomastycznych : przykład "Gavii" z antycznej Werony Józef Zając s. 105-120
"Ideologia a narracja w powieściach Leona Kruczkowskiego", Józef Zając [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 181
"Leon Kruczkowski - prozaik", Józef Zając, Kraków 1972 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 198