Znaleziono 3 artykuły

Robert Zadura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność wydawnicza o. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II wojny światowej w latach 1940-1943 Robert Zadura s. 137-157, 362
Działalność duszpasterska ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu Robert Zadura s. 149-178
"Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945) : biografia", Robert Zadura, Toruń 2006 : [recenzja] Waldemar Rozynkowski Robert Zadura (aut. dzieła rec.) s. 296-299