Znaleziono 27 artykułów

Jan Zachwatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ochrona Zabytków" - sto zeszytów kwartalnika Jan Zachwatowicz s. 1
Inwentaryzacje pomiarowe zabytków architektury w Polsce Jan Zachwatowicz s. 1-3
Udział państwa w opiece nad pomnikami kultury Jan Zachwatowicz s. 2-6
Problemy restytucji Zamku Królewskiego w Warszawie Jan Zachwatowicz s. 3-18
O polskiej szkole odbudowy i konserwacji zabytkow Jan Zachwatowicz s. 4-10
O metodach ochrony i rewaloryzacji historycznych ośrodków miejskich Jan Zachwatowicz s. 5-6
Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie : prace Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Jan Zachwatowicz s. 13-20
Nowe odkrycia w dziedzinie architektury romańskiej w Polsce Jan Zachwatowicz s. 14-27
"Dzieje katedry gnieźnieńskiej a jej odbudowa", J. Zachwatowicz, [w:] "Św. Wojciech 997-1947", Gniezno 1947 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 63
Linus Birchler 1893-1967 Jan Zachwatowicz s. 66-68
Stare Miasto Warszawa wraca do życia Jan Zachwatowicz s. 73-77
Mury i Barbarakan Starej Warszawy Jan Zachwatowicz s. 93-106
"Społeczna rola konserwatora", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. V, nr 14/15 (177/178) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 104
Sekcja Ochrony i Konserwacji Pomników Architektury, Komitetu Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Polskiej Akademii Nauk Jan Zachwatowicz s. 117
Kształcenie konserwatorów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej Jan Zachwatowicz s. 123-125
"Pomniki kultury polskiej na Ziemiach Odzyskanych, ich losy, kultura i upowszechnienie", Jan Zachwatowicz, "Przegląd Budowlany", Rok XX, nr 7 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 139
Działalność Wydziału Konserwatorskiego T.O.N.Z.P. w latach międzywojennych Jan Zachwatowicz s. 166-168
"Nowe odkrycia w dawnej architekturze", Jan Zachwatowicz, "Architektura", R. IV, nr 8-10 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"Odbudowa Starego Miasta", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. IV, nr 52 (163) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Działalność naukowa śp. prof. Oskara Sosnowskiego", Jan Zachwatowicz, [w:] "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki", t. I, Warszawa 1949 : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 178
W sprawie konserwacji Sukiennic Jan Zachwatowicz s. 192-194
"Wśród pomników architektury polskiej", Jan Zachwatowicz, "Architektura", R. 51, nr 3/4 : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 210
Czerwińsk, pow. Płońsk Krzysztof Ciuk Stanisław Michno Teresa Mroczko Zofia Wartołowska Jan Zachwatowicz s. 240-241
Wspomnienia pośmiertne : Oskar Sosnowski (1880-1939) Jan Zachwatowicz s. 253-254
Wspomnienia pośmiertne : Oskar Sosnowski (1880-1939) Jan Zachwatowicz s. 253-254
Zagadnienie odbudowy Zamku - jako rekonstrukcji jego formy i wnętrza Jan Zachwatowicz s. 274-282, 288
"Rola zabytków w odbudowie Warszawy", Jan Zachwatowicz, "Stolica", R. IV, nr 16-17 (127-128) : [recenzja] Jan Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) s. 285