Znaleziono 14 artykułów

Urszula Zaborska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia miasta Torunia za lata 1994-1997 Urszula Zaborska s. 175-384
Bibliografia miasta Torunia za rok 2000 wraz z uzupełnieniami Urszula Zaborska s. 201-302
Bibliografia miasta Torunia za lata 1998 - 1999 Urszula Zaborska s. 215-372
Bibliografia miasta Torunia za rok 2001 Urszula Zaborska s. 235-304
Bibliografia miasta Torunia za rok 2007 Urszula Zaborska s. 259-348
Bibliografia miasta Torunia za rok 2002 Urszula Zaborska s. 263-366
Bibliografia miasta Torunia za rok 2010 Urszula Zaborska s. 283-363
Bibliografia miasta Torunia za rok 2003 Urszula Zaborska s. 289-398
Bibliografia miasta Torunia za rok 2005 Urszula Zaborska s. 289-409
Bibliografia miasta Torunia za rok 2004 Urszula Zaborska s. 303-398
Bibliografia miasta Torunia za rok 2006 Urszula Zaborska s. 317-415
Bibliografia miasta Torunia za rok 2011 wraz z uzupełnieniami Adam Biedrzycki Urszula Zaborska s. 323-422
Bibliografia miasta Torunia za rok 2012 wraz z uzupełnieniami Adam Biedrzycki Urszula Zaborska s. 349-432
"Bibliographie zur Geschichte Ost- und Westpreußens 1995", bearb. von Eligiusz Janus und Urszula Zaborska, Marburg 1999 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Eligiusz Janus (aut. dzieła rec.) Urszula Zaborska (aut. dzieła rec.) s. 535-536