Znaleziono 17 artykułów

Krystyna Zabawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja polonistyczna wobec integracji w klasach I-III Krystyna Zabawa s. 39-54
"Twórcą może być każdy" - wywiad z prof. dr hab. Ireną Popiołek, rozmawia Krystyna Zabawa Irena Popiołek Krystyna Zabawa s. 45-51
"Nauka logicznego myślenia i szacunek do przyrody" – wywiad z dr Magdaleną Jarzębowską rozmawia Krystyna Zabawa Magdalena Jarzębowska Krystyna Zabawa s. 45-53
Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej Krystyna Zabawa s. 52-60
Książki i czasopisma dla dzieci w edukacji przyrodniczej Krystyna Zabawa s. 67-72
"Małe dziecko wchodzi w środek świata przedstawionego i czuje się jego uczestnikiem..." - wywiad z prof. dr hab. Alicją Baluch, rozmawia Krystyna Zabawa Alicja Baluch Krystyna Zabawa s. 73-81
Dialog jest naturalnym środowiskiem przebywania z dzieckiem : wywiad z Zofią Żuczkowską rozmawia Krystyna Zabawa Krystyna Zabawa Zofia Żuczkowka s. 79-95
Postać narratora w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej Krystyna Zabawa s. 104-119
Pozycje współczesnej polskiej literatury dziecięcej polecane dla poszczególnych grup wiekowych Krystyna Zabawa s. 111-114
Dotykanie świata : recenzja książki zbiorowej "Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szanse i bariery" Krystyna Zabawa K. Gąsiorek (aut. dzieła rec.) Z. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Młodzi naukowcy o Korczaku : sprawozdanie z konferencji "Rozmawiając z dzieckiem - teoria i praktyka relacji dorosły-dziecko według Janusza Korczaka" Krystyna Zabawa s. 123-126
Mistrz (nauczyciel) wobec dzieci : recenzja pracy zbiorowej: Z teorii i praktyki edukacji dziecka. Inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, pod red. K. Gąsiorek Krystyna Zabawa K. Gąsiorek (aut. dzieła rec.) s. 127-134
Fascynacja współczesną literaturą dziecięcą – o książce Krystyny Zabawy : recenzja książki: Krystyna Zabawa, "Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej", Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2013 Krystyna Gąsiorek Krystyna Zabawa (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"The Story Begun. Polish Children's Literature after 1989 and Contemporary Culture", Krystyna Zabawa, Kraków 2013 : [recenzja] Bożena Sieradzka-Baziur Krystyna Zabawa (aut. dzieła rec.) s. 139-142
Wychowanie przez czytanie : niezbędnik "literacki" nauczycielki (nauczyciela) edukacji elementarnej Krystyna Zabawa Irena Koźmińska (aut. dzieła rec.) Grażyna Lewandowicz-Nosal (aut. dzieła rec.) Elżbieta Olszewska (aut. dzieła rec.) Alicja Ungeheuer-Gołąb (aut. dzieła rec.) s. 141-147
Podręczna pomoc dla pedagoga – nie tylko wczesnoszkolnego Krystyna Zabawa Jolanta Karbowniczek (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie Krystyna Zabawa s. 247-253