Znaleziono 26 artykułów

Maria Zabłocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U źródeł zasady 'audiatur et altera pars' Maria Zabłocka s. 5-10
Osiągnięcia polskich romanistów w ciągu ostatnich dwóch lat (2006/2007 - 2007 Maria Zabłocka s. 7-35
Wykaz publikacji Profesora Dra hab. Henryka Kupiszewskiego Maria Zabłocka s. 7-20
Zawsze wierny : świętej pamięci Andrzeja Kremera (1961-2010) Maria Zabłocka s. 9-12
Stan badań polskiej romanistyki Maria Zabłocka s. 9-19
Nowożytne próby rekonstrukcji ustawy XII Tablic Maria Zabłocka s. 59-67
Reguły prawa rzymskiego do dziesięciu przykazań Bożych Maria Zabłocka s. 71-78
"Prawo rzymskie - Instytucje", W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Warszawa 1996 : [recenzja] Marek Kuryłowicz Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 142-148
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pierwsza palingenezja Ustawy XII tablic Maria Zabłocka s. 149-155
Zmiany w ustawach małżeńskich Augusta za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej Maria Zabłocka s. 151-178
75-lecie odrodzenia Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Maria Zabłocka s. 160-162
Romanistyka polska od 1980 roku Maria Zabłocka s. 189-222
Badania romanistów polskich w latach 2011-2013 Maria Zabłocka s. 191-242
Adrogatio Nerona przez Klaudiusza w świetle ówczesnego ustawodawstwa Maria Zabłocka s. 209-215
Nadawanie obywatelstwa rzymskiego Maria Zabłocka s. 215-222
Polityka dynastii julijsko-klaudyjskiej wobec wyzwoleń i wyzwoleńców Maria Zabłocka s. 223-239
"Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu", Maria Zabłocka, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 233-236
Confarreatio w ustawodawstwie pierwszych cesarzy rzymskich Maria Zabłocka s. 237-246
Zanikanie instytucji tutela mulierum w prawie rzymskim Maria Zabłocka s. 239-252
Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej Maria Zabłocka s. 243-264
Osoba ludzka a "ius trium liberorum" Maria Zabłocka s. 249-254
"Ustawa XII Tablic : tekst - tłumaczenie - objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej", Maria Zabłocka, Warszawa 1987 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) s. 304-309
"Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa rzymskiego w dawnej Polsce", Marzena Dyjakowska, Lublin 2010 : [recenzja] Maria Zabłocka Marzena Dyjakowska (aut. dzieła rec.) s. 327-332
"Ustawa XII tablic : tekst, tłumaczenie, objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Niczyporuk Franciszek Wycisk Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 342-350
"Prawa antyczne. Wykład z historii najstarszych praw świata", Marek Kuryłowicz, Lublin 2006 : [recenzja] Maria Zabłocka Marek Kuryłowicz (aut. dzieła rec.) s. 353-355