Znaleziono 1 artykuł

Janusz Ząber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena poziomu stawek podatku VAT i ich wpływu na konkurencyjność podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej Janusz Ząber s. 83-92