Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Wyszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wokół poglądów filmowych Karola Irzykowskiego", Zbigniew Wyszyński, "Ruch Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Filmowy Kraków. 1896-1971", Zbigniew Wyszyński, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Poglądy Tadeusza Peipera na estetykę kina", Zbigniew Wyszyński, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 2 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wprowadzenie do estetyki filmowej", Zbigniew Wyszyński, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Filmowe widzenie świata Gabrieli Zapolskiej. (Uwagi na marginesie scenariusza >>Niebezpieczny kochanek<<)", Zbigniew Wyszyński, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 366