Znaleziono 5 artykułów

Roman Wysocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko władz i reakcje społeczne w II Rzeczypospolitej wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie Roman Wysocki s. 125-146
Sprawozdanie z obrad sekcji historycznej Międzynarodowej konferencji naukowej "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim", zorganizowanej z okazji piątej rocznicy wejścia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Lublin, 15-17 września 2010 rok Roman Wysocki s. 201-208
Galicja Wschodnia w roku 1930 w świetle raportu konsula brytyjskiego w Warszawie Roman Wysocki s. 217-244
Wprowadzenie języka polskiego do nauczania religii prawosławnej jako metoda asymilacji ludności ukraińskiej i białoruskiej w II Rzeczypospolitej : próba zarysu problematyki Roman Wysocki s. 233-246
Postawa społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej wobec "wielkiego głodu" na Ukrainie w latach 1932-1933 Roman Wysocki s. 451-464