Znaleziono 13 artykułów

Hieronim E. Wyczawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr Henryk Rybus (1907-1974) Hieronim E. Wyczawski s. 5-10
Nowa monografia o arcybiskupie Felińskim : (w związku z pracą ks. Hieronima E. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Feliński 1822-1895, Warszawa 1975) Stefan Kieniewicz Hieronim E. Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 99-107
Problem początków diecezji przemyskiej Hieronim E. Wyczawski s. 133-143
Dar Marcina Glicjusza dla biblioteki parafialnej w Pilźnie Hieronim E. Wyczawski s. 179-188
Z problematyki monasteriologicznej Hieronim E. Wyczawski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Józefa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) s. 253-265
W sprawie metody w badaniach monasteriologicznych Hieronim E. Wyczawski s. 257-268
"Schematyzm diecezji tarnowskiej na rok 1977", Jan Rzepa, [Kraków 1977] : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Jan Rzepa (aut. dzieła rec.) s. 259-263
O warszawskim "Przeglądzie Katolickim" Hieronim E. Wyczawski s. 269-279
"Papiestwo-Polska 1548-1563", Henryk Damian Wojtyska, Lublin 1977 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Rozwój protestanckiej reformacji w diecezji przemyskiej w połowie XVI wieku", Tadeusz Śliwa, Przemyśl 1975-1977 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Tadeusz Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Mapa adminsitracyjna Diecezji Tarnowskiej", Jan Rzepa, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Rzepa Hieronim E. Wyczawski s. 304-305
"Św. Bonawentura : życie i myśl", red. S.C. Napiórkowski, E.I. Zieliński, Niepokalanów-Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski S.C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) E.I. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 312-314
"Zarys dziejów archiwów polskich", cz. 1, "Do wybuchu I wojny światowej", Andrzej Tomczak, Toruń 1974 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 344-351