Znaleziono 3 artykuły

Damian Wtulich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fałszywa odezwa Kościuszki do rodaków Damian Wtulich s. 153-161
Od umowy poczdamskiej do Jeny : stosunki prusko-francuskie w świetle doniesień "Gazety Południowo-Pruskiej" 1805-1806 Damian Wtulich s. 219-231
Raport Horacego François Sébastianiego z misji po krajach Imperium Osmańskiego w 1802 roku Damian Wtulich s. 311-318