Znaleziono 18 artykułów

Mieczysław Wrzosek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywność Polaków i polski ruch wojskowy przed wybuchem pierwszej wojny światowej (1908-1914) Mieczysław Wrzosek s. 7-51
Prześladowanie Tadeusza Cieńskiego przez austriacką policję podczas pierwszej wojny światowej Mieczysław Wrzosek s. 27-37
Komendanci Obrony Plebiscytu i naczelni dowódcy wojsk II powstania śląskiego (płk Paweł Chrobok, ppłk Maciej Mielżyński, płk Kazimierz Zenkteller) Mieczysław Wrzosek s. 57-75
O próbach poprawy doli ochrzczonych Żydów pod niemiecką okupacją w latach 1939-1945 Mieczysław Wrzosek s. 73-93
Polskie formacje wojskowe w Rosji w latach 1917-1920 Mieczysław Wrzosek s. 127-141
Struktury organizacyjne niemieckiej administracji okupacyjnej na ziemiach polskich jesienią 1939 roku Mieczysław Wrzosek s. 137-151
Aktywność militarna Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1887-1914 Mieczysław Wrzosek s. 163-184
"Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920", Mieczysław B. Markowski, Kielce 1998 : [recenzja] Mieczysław Wrzosek Mieczysław B. Markowski (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Polskie formacje zbrojne i Polacy w armiach zaborczych w 1914 roku Mieczysław Wrzosek s. 169-184
Dokumenty do dziejów lewicy polskiej w Rosji w latach 1919-1921 Alicja Pacholczyk Zofia Strzyżewska Mieczysław Wrzosek s. 189-231
Uwagi odnotowane podczas fascynującej lektury : (Antoni Mączak, Wojciech Tygielski, Latem w Tocznabieli, Warszawa 2000) Mieczysław Wrzosek s. 263-264
"Kampania 1757 roku w Prusach Wschodnich", Mieczysław Wrzosek, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości" V, 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Mieczysław Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Transport do kraju sprzętu wojennego przyznanego Polsce przez Wielką Brytanię w 1920 r. Krzysztof Sandomierski Mieczysław Wrzosek s. 294-310
"Polska i sąsiedzi : stosunki wojskowe 1921-1939", Marian Leczyk, Warszawa 2004 : [recenzja] Mieczysław Wrzosek Marian Leczyk (aut. dzieła rec.) s. 367-371
Działania militarne w Prusach Wschodnich 1914-1915 Mieczysław Wrzosek s. 531-554
Konflikt Korpusu generała Dowbor-Muśnickiego z władzą radziecką (listopad 1917-luty 1918) Mieczysław Wrzosek s. 648-663
Przyczynek do historii 1 Rewolucyjnego Pułku Polskiego Mieczysław Wrzosek s. 707-728, 838-840
Udział jednostek 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej w zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego w 1945 r. Mieczysław Wrzosek s. 738-760, 831-832