Znaleziono 10 artykułów

Sylwia Wrona

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Jerzy Rottermund Sylwia Wrona s. 9-10
Wprowadzenie = foreword Wiesława Walkowska Sylwia Wrona s. 9-12
Wymiary spostrzegania społecznego przyszłych nauczycieli i wychowawców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Sylwia Wrona s. 9-18
Introduction Jerzy Rottermund Sylwia Wrona s. 11-12
Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym : komunikat z badań Sylwia Wrona s. 33-43
The demand versus support received by parents of disabled children exempli ed by local activities in integrated primary school Sylwia Wrona s. 81-90
Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na przykładzie sieci handlowych Magdalena Daszkiewicz Sylwia Wrona s. 311-325
Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci Sylwia Wrona s. 345-357
Marka jako zasób przedsiębiorstwa - problemy pomiaru sprawozdawczości Sylwia Wrona s. 406-418
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdawczość biznesowa jako narzędzie komunikacji z inwestorami Sylwia Wrona s. 490-499