Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Wroczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje wychowania fizycznego i sportu : od końca XVIII wieku do roku 1918", Ryszard Wroczyński, Wrocław [etc.] 1971 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Dzieje oświaty polskiej do roku 1795", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1983 : [recenzja] Lech Mokrzecki Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu", Ryszard Wroczyński, Wrocław 1979 : [recenzja] Józef Miąso Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Dzieje oświaty polskiej do roku 1795", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 480