Znaleziono 8 artykułów

Paweł Wroński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesowe ujęcie działalności przedsiębiorstwa wyzwaniem przyszłości Paweł Wroński s. 53-65
Fragment nie autoryzowanego wywiadu Aleksandra Gieysztora na temat przełomu wieków Aleksander Gieysztor Paweł Wroński s. 75-78
Wstępna analiza rentowności kontrahentów przy zastosowaniu rachunku TIME – DRIVEN ACTIVITY – BASED COSTING Paweł Wroński s. 87-98
Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947 Paweł Wroński s. 185-217
Rozwój rachunku kosztów : od Activity Based Costing do Time-Driven ABC Paweł Wroński s. 287-294
Wybrane problemy wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie Paweł Wroński s. 323-333
    Zacytuj
  • Udostępnij
Cena produktu w rachunku kosztów docelowych Paweł Wroński s. 359-370
Taksonomiczna ocena miast Lubelszczyzny na podstawie wybranych wskaźników Paweł Wroński s. 381-390