Znaleziono 3 artykuły

Maria Wrede

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kolumb", Jakow Swiet, przeł. Marek Kalisz, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Wrede Jakow Swiet (aut. dzieła rec.) s. 420
"Sąsiedzi i inni", red. Andrzej Garlicki, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Wrede Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 577
"O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia", Maciej Stryjkowski, oprac. Julia Radziszewska, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Wrede Julia Radziszewska (aut. dzieła rec.) Maciej Stryjkowski, (aut. dzieła rec.) s. 589