Znaleziono 9 artykułów

Sylwester Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
City categories and their position in polish local self-government system Marta Obrębska Sylwester Wróbel s. 35-56
Reprodukcja czy wymiana lokalnej elity politycznej? : [recenzja] Sylwester Wróbel s. 42
Rozwój lokalny : modele i koncepcje Sylwester Wróbel s. 69-86
Wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2002 roku Maria Jasikowska Sylwester Wróbel s. 105-129
Jednostki pomocnicze gminy : wybrane zagadnienia Sylwester Wróbel s. 152-169
"Przywództwo polityczne. Studium politologiczne", Jerzy J. Wiatr, Łódź 2008 : [recenzja] Sylwester Wróbel Jerzy J. Wiatr (aut. dzieła rec.) s. 171-176
"Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki", James G. March, Johan P. Olsen, Warszawa 2005 : [recenzja] Sylwester Wróbel James G. March (aut. dzieła rec.) Johan P. Olsen (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Prawo i polityka w ochronie środowiska", red. Halina Lisicka, Wrocław 2006 : [recenzja] Sylwester Wróbel Halina Lisicka (aut. dzieła rec.) s. 288-293
"Teorie polityki", Barbara Krauz-Mozer, Warszawa 2005 : [recenzja] Sylwester Wróbel Barbara Krauz-Mozer (aut. dzieła rec.) s. 294-298