Znaleziono 7 artykułów

Elżbieta Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozwichrzona" powieść Jalu Kurka Elżbieta Wróbel s. 79-86
Emil Breiter, „Skamander” i teatr Elżbieta Wróbel s. 83-106
"Śmierć pięknych saren" Pavla jako książka o dzieciństwie : dwugłos interpretacyjny Janusz Hurnik Elżbieta Wróbel s. 125-131
Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej : rekonesans badawczy Elżbieta Wróbel s. 195-217
Nieznane oblicza Dwudziestolecia Jarosław Cieślak Elżbieta Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Pawlikowska raz jeszcze Elżbieta Wróbel Elżbieta Hurnikowa (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Barbara Kubicka-Czekaj Elżbieta Wróbel s. 640-641