Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Encyklopedia : o t(r)opologii projektu oświecenia Łukasz Wróbel s. 70-88
Hylzenowie, Platerowie i Tyzenhauzowie : szlachta inflancka i jej rola w życiu politycznym osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej Łukasz Wróbel s. 175-185
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Kabacińska-Łuczak Łukasz Wróbel Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 192-196
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Łukasz Wróbel Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 192-196