Znaleziono 9 artykułów

Krystyna Wróbel-Lipowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekspedytora warszawska w powstaniu styczniowym w świetle akt z procesu Romualda Traugutta Krystyna Wróbel-Lipowa s. 65-73
Społeczeiistwo i gospodarka Tomaszowa Lubelskiego pod panowaniem Austrii (1772-1809) Krystyna Wróbel-Lipowa s. 121-131
Starania Polski zmierzające do odzyskania archiwaliów polskich zagrabionych przez Niemców w czasie II wojny światowej (1945-1946) Krystyna Wróbel-Lipowa s. 149-160
Dobra polskiej kultury narodowej otrzymane z ZSRR w latach 1945 - 1956 Krystyna Wróbel-Lipowa s. 157-166
Próba szacunku ludności Dubienki, Grabowca, Horodła i Tyszowiec oraz stratyfikacji zawodowej w drugiej połowie XVIII w. Krystyna Wróbel-Lipowa s. 181-203
Śladami polskich dzieci-tułaczy w czasie II wojny światowej Krystyna Wróbel-Lipowa s. 229-243
Wyposażenie domów mieszczan Staszowa w pierwszej połowie XIX wieku Krystyna Wróbel-Lipowa s. 381-388
Realizacja postanowień traktatu ryskiego w sprawie archiwaliów polskich Krystyna Wróbel-Lipowa s. 415-424
Zniszczenia i straty polskich archiwów państwowych podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej w Polsce Krystyna Wróbel-Lipowa s. 485-497