Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Wolsza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maxa Müllera koncepcja doświadczenia transcendentalnego Kazimierz Wolsza s. 51-64
Hipoteza istnienia Boga w dyskursach teistycznych Kazimierz Wolsza s. 75-86
Nowy spór w teologii z teorią ewolucji? : o niektórych aspektach debaty z lat 2005-2006 Kazimierz Wolsza s. 87-100
"Gott im philosophischen Denken", Emerich Coreth, Stuttgart 2001 : [recenzja] Kazimierz Wolsza Emerich Coreth (aut. dzieła rec.) s. 118-124
Problematyka transcendentaliów w interpretacji J.B. Lotza Kazimierz Wolsza s. 144-153