Znaleziono 12 artykułów

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 5-6
Profesor Włodzimierz Zych (1 VIII 1929-9 I 2013) Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 50-56
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres styczeń 2013 - grudzień 2013 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 69-70
Aktualny księgozbiór TNW : cz. I Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 77-89
Standaryzacja nazw geograficznych poza granicami Polski : problematyka językowa Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 79-93
Troska o kulturę języka ojczystego Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 103-115
O nazwiskach polskich : co znaczą i o czym mówią nasze nazwiska? Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 128-137
Nazwy geograficzne w kulturze narodu Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 143-156
"Czterechsetlecie unii brzeskiej : zagadnienia języka religijnego", red. Zenon Leszczyński, Lublin 1998 ; "Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego”, red. Bogusław Kreja, Gdańsk 1999 ; „Człowiek – nauka – wiara : materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 200-lecia chrześcijaństwa", red. Jacek J. Jadacki, Krzysztof Wójtowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Ewa Wolnicz-Pawłowska Jacek J. Jadacki (aut. dzieła rec.) Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.) Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Listy polskie w Państwowym Archiwum Powiatowym w Bardejowie na Słowacji Wanda Szulowska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 213-228
Recenzeci Prac Językoznawczych Edward Breza Oleg Leszczak Janusz Siatkowski Dorota Szumska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 312
"Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. (Materiały konferencji „Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej”, Warszawa, 16 października 2003)", Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Mariusz Ciszek Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) Ewa Wolnicz-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 852-854