Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Wolicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia : lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura Elżbieta Wolicka s. 7-17
Filozofia a nauka o literaturze : Paula Ricoeura próba nowej interpretacji kategorii mimesis Elżbieta Wolicka s. 62-81
W poszukiwaniu przesłanek metafizycznych u źródeł moralności Elżbieta Wolicka s. 132-136
Estetyka metafizyczna St. I. Witkiewicza Elżbieta Wolicka s. 159-177