Znaleziono 3 artykuły

Jacek Wolak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie rozkładów stabilnego, hiperbolicznego i odwrotnego gaussowskiego do opisu dziennych stóp zwrotu indeksów giełd europejskich Marcin Suder Jacek Wolak Tomasz Wójtowicz s. 67-75
Ekonometryczna analiza popytu na mięso w Polsce Jacek Wolak s. 135-144
Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS Grzegorz Pociejewski Jacek Wolak s. 161-172