Znaleziono 2 artykuły

Janusz Wojtyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany wybranych wskaźników hematologicznych oraz stężenia mleczanu we krwi i wentylacji minutowej podczas wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności Leon Rak Janusz Wojtyna Aleksandra Żebrowska s. 147-155
Zmiany wydolności beztlenowej w cyklu menstruacyjnym u kobiet Leon Rak Dorota Rak Janusz Wojtyna Dorota Zarzeczna Ryszard Zarzeczny s. 265-272