Znaleziono 8 artykułów

Jakub Wojtkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wystąpienia przedstawicieli dalekowschodniego zgrupowania radzieckich sił zbrojnych na rozszerzonym posiedzeniu Rady Wojennej przy Ludowym Komisarzu Obrony ZSRR, 1-4 czerwca 1937 r. Jakub Wojtkowiak s. 3-30
"Opieracija X. Sowietskaja wojennaja pomoszcz riespublikanskoj Ispanii (1936-1939)", Jurij Rybałkin, Moskwa 2000 : [recenzja] Jakub Wojtkowiak Jurij Rybałkin (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Sowietsko-finlandskaja wojna 1939-1940", t. I-II, sost. P. W. Pietrow, W. N. Stiepakow, Sankt-Pietierburg 2003, Izdatielstwo "Poligon", t. I, ss. 542, t. II, ss. 639 : [recenzja] Jakub Wojtkowiak P. W. Pietrow (aut. dzieła rec.) W. N. Stiepakow (aut. dzieła rec.) s. 228-236
Polacy w radzieckiej Generalicji Wojskowej w latach 1935-1941 Jakub Wojtkowiak s. 285-308
Spory o charakter radzieckich planów wojennych w 1941 roku : stan dyskusji i postulaty badawcze Jakub Wojtkowiak s. 291-299
Dokumenty nieludzkiego terroru Adam Lityński Jakub Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 323-337
"Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920", Dariusz Radziwiłłowicz, Olsztyn 2009 : [recenzja] Dariusz Radziwiłłowicz Jakub Wojtkowiak s. 386-397
W odpowiedzi na odpowiedź Dariusza Radziwiłłowicza Jakub Wojtkowiak s. 400-401