Znaleziono 22 artykuły

Edmund Wojnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obwód Kaliningradzki w publikacjach niemieckich w latach 1989-1994 Edmund Wojnowski s. 83-98
Wokół sprawy zjednoczenia Niemiec w 1990 roku Edmund Wojnowski Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 89-99
Biuletyn "Obwód Kaliningradzki" w 2002 roku Edmund Wojnowski s. 109-111
"Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Kształtowanie się stosunków politycznych", Edmund Wojnowski, Olsztyn 1968 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Edmund Wojnowski (aut. dzieła rec.) s. 117-125
Biuletyn "Obwód Kaliningradzki" w 2003 roku Edmund Wojnowski s. 123-124
Olsztyn jako siedziba rejencji (1905-1914) Edmund Wojnowski s. 147-153
Perspektywy humanistyki olsztyńskiej Edmund Wojnowski s. 171-177
Warmia i Mazury w latach 1945-1989 : społeczeństwo - gospodarka - kultura Edmund Wojnowski s. 181-192
"Ideologe und Propagandist. Hitler im Lichte seiner Reden, Schriften und Anordnungen 1925-1928", Ian Kershaw, "Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" Jg. 40, 1992, h. 2 : [recenzja] Edmund Wojnowski Ian Kershaw (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Obwód Kaliningradzki: przegląd faktów, wydarzeń, opinii", Olsztyn 2002 : [recenzja] Edmund Wojnowski s. 258-263
Problem Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej - powrót Warmii i Mazur do Polski Edmund Wojnowski s. 333-346
Profesor Franciszek Ryszka 1924-1998 Tadeusz Filipkowski Edmund Wojnowski s. 345
Sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego biuletynu "Obwód Kaliningradzki. Przegląd faktów, wydarzeń, opinii" za lata 1994-2007 Tadeusz Baryła Wacław Hojszyk Edmund Wojnowski s. 379-383
"Die Preussische Regierung zu Königsberg 1918-1945", Georg Bitter, Leer 1988 : [recenzja] Edmund Wojnowski Georg Bitter (aut. dzieła rec.) s. 384-386
"Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005)", Zbigniew Mazur, Poznań 2006 : [recenzja] Edmund Wojnowski Zbigniew Mazur (aut. dzieła rec.) s. 435-443
Unia Europejska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Edmund Wojnowski s. 441-453
"Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945-1991", Mieczysław Tomala, Warszawa 1997 : [recenzja] Edmund Wojnowski Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 484-495
Dzieje Warmii i Mazur w latach 1945-1964 : (stan badań) Edmund Wojnowski s. 531-540
Grupa Operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na Prusy Wschodnie Edmund Wojnowski s. 552-557
Z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948 Edmund Wojnowski s. 581-602
"Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne 1949-1958", Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2003 : [recenzja] Edmund Wojnowski Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 590-595
"Pomorze jako pojęcie geograficzno-historyczne", Andrzej Piskozub, "Przegląd Zachodnio-Pomorski" 1963, nr 4 : [recenzja] Edmund Wojnowski Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 645-646