Znaleziono 1 artykuł

Weronika Wojna-Dackiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zum Leben und Wirken von Professor Dr. habil. Marek Jaroszewski Lech Kolago Weronika Wojna-Dackiewicz (tłum.) s. 13-16