Znaleziono 1 artykuł

Jacek Wojeński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa ewangelizacja w epoce postmodernizmu i jej implikacje pastoralno-katechetyczne Jacek Wojeński s. 87-102