Znaleziono 8 artykułów

Beata Wojciechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The oath in the ancient and medieval culture : an outline of the problem Lucyna Kostuch Beata Wojciechowska s. 23-39
O starości i jej uciążliwościach w Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264) Beata Wojciechowska s. 36-42
Pamięć o zmarłych w tradycyjnej kulturze polskiego średniowiecza Beata Wojciechowska s. 42-50
«Raptus puellae» jako przeszkoda małżeństwa w Dekrecie Gracjana Beata Wojciechowska s. 48-53
Gnieźnieńska księga ekskomunik i interdyktów Beata Wojciechowska s. 109-115
Kościół wobec folkloru w Polsce XIV i XV wieku Beata Wojciechowska s. 151-163
"Od Godów do Świętej Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza", Beata Wojciechowska, Kielce 2000 : [recenzja] Maria Starnawska Beata Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 271-274
„Dziecko w Polsce średniowiecznej”, Małgorzata Delimata, Poznań 2004 : [recenzja] Beata Wojciechowska Małgorzata Delimata (aut. dzieła rec.) s. 407-409