Znaleziono 8 artykułów

Krystian Wojaczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakramentalno-eklezjalne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa Krystian Wojaczek s. 31-53
Duszpasterstwo rodzin - w poszukiwaniu koncepcji Krystian Wojaczek s. 43-55
Antropologiczne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa Krystian Wojaczek s. 61-82
Naturalny i religijny wymiar wspólnoty rodzinnej według Karty Praw Rodziny Krystian Wojaczek s. 65-72
Trynitarne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa Krystian Wojaczek s. 69-87
O eklezjologię doczesnej pracy ludzkiej Krystian Wojaczek s. 105-118
Małżeństwo w kryzysie? Krystian Wojaczek s. 133-153
Teologia pracy czy pracowania? Krystian Wojaczek s. 197-204