Znaleziono 5 artykułów

Jacek Woźny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bydgoszcz-Pałcz, st. 123, AZP 37-39/- Jacek Woźny s. 32
Pałcz, gm. Osielsko, woj. bydgoskie. Stanowisko 2 Jacek Woźny s. 37
Smolniki, st. 14, gm. Szubin, woj. bydgoskie, AZP 40-35 Jacek Woźny s. 120-121
"Pradzieje Równiny Kurpiowskiej", Ewa Kawałkowa, Jaszczułty 2003 : [recenzja] Jacek Woźny Ewa Kawałkowa (aut. dzieła rec.) s. 185-192
W odpowiedzi pani Ewie Kawałkowej Jacek Woźny s. 201-202