Znaleziono 1 artykuł

Beata Wołosiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Być czy mieć" – wartości w edukacji wczesnoszkolnej : recenzja książki: Beata Wołosiuk, "Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2010 Ewa Dybowska Beata Wołosiuk (aut. dzieła rec.) s. 119-122